TPI: Teoretyczne Podstawy Informatyki


    Wykład:  Tomasz Łuczak                           czwartki 8:15-9:45, aula B
Ćwiczenia:  Tomasz Łuczak                           czwartki 10:00-11:30, sala A2-21
Małgorzata Bednarska-Bzdęga   czwartki 10:00-11:30, sala A2-24
Kolokwium:   Drugie kolokwium odędzie się w czasie sesji, w terminie przeznaczonym na egzamin pisemny (którego, zgodnie z naszymi ustaleniami, nie będą Państwo pisać). Będzie ono obejmować ostatnią część materiału dotyczącego algebraicznej teorii grafów, przepływy, łańcuchy Markowa i kody - dla ułatwienie załączam kartkę z twierdzeniami, którą otrzymają Państwo wraz z kolokwium. Zapraszam Państwana godz. 11:30-13:30, 24 czerwca, do Auli B.
Natomiast osoby, które nie pisały pierwszego kolokwium (i miały po temu ważne i udokumentowane przyczyny) bardzo proszę o kontakt e-mailowy. Wszystkich, którzy uprzednio się do mnie zgłoszą, będą pisać je pierwsze kolokwium 18 czerwca, o godz. 16:00, w Auli B.
  Materiał:   Celem przedmiotu jest zapoznanie Państwa z podstawowymi narzędziami matematycznymi, które szanujący się informatyk powinien, mniej lub bardziej dogłębnie, znać. Materiał, który przerobimy w czasie kursu, można podzielić na kilka, w miarę odrębnych, jednak w wielu miejscach ze sobą powiązanych, części. Niestety, w związku z nieco eklektycznym charakterem kursu nie ma jednego podręcznika, który obejmowałby jego całość - podstawowe wiadomości, potrzebne do prawidłowego rozwiązania ćwiczeń będą podane na wykładzie. Pierwsze trzy wykłady obejmują (z pewnymi wyjątkami) standardowy kurs teorii grafów, dlatego dowolny podręcznik z tej dziedziny może służyć pomocą (mi najbardziej odpowiada książka Rienharda Diestela "Graph Theory", których kilka egzemplarzy znajduje się na stanie naszej biblioteki).
Plan pracy:  Podstawy teoretyczne metod, których używali będą Państwo w czasie ćwiczeń, będą podane na wykładzie (krótkie zestawienia najważniejszych wiadomości i twierdzeń z wykładów postaram się umieszczać na tej stronie, jednakże gorąco zachęcam Państwa do uczęszczania na wykłady). Po każdym wykładzie znajdą Państwo zestaw zadań domowych, związanych z zagadnieniami przedstawionymi na wykładzie, które należy rozwiązać, bowiem na następnych ćwiczeniach pierwszych kilka minut będzie poświęcone na kartkówkę, w trakcie której będą Państwo proszeni o rozwiązanie prostego zadania związanego z zadaniami domowymi. Dlatego przerabianie zadań domowych jest rzeczą bardzo istotną! Jeśli mają Państwo w związku z zadaniami jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, proszę zapytać o to prowadzących, czy to wysyłając list, czy też pojawiając się na dyżurach. Zadania przerabiane na ćwiczeniach również znajdą Państwo na dole tej strony; jeśli zechcą je Państwo przed zajęciami przeczytać i zabrać ich kopię na ćwiczenia to, niewątpliwie, nasze zajęcia będą przebiegać szybciej i sprawniej.
Oceny:   Podstawą zaliczenia będą 2 kolokwia (za każde z nich można zdobyć 30 punktów) i kartkówki, za które będzie można otrzymać w sumie aż 40 punktów. W przypadku kartkówek zasady punktowania są następujące. Za każdą z kartkówek można otrzymać 0, 1, lub 2 punkty. Na końcu semestru każdemu z Państwa skreślimy trzy najgorsze wyniki i sumaryczny wynik pozostałych kartkówek przeskalujemy, tak by maksymalnie można było z nich zdobyć 40 punktów. Należy przy tym podkreślić, że w owych trzech pominiętych kartkówkach mieszczą się te zajęcia, w czasie których Państwo byli nieobecni, na przykład z powodu choroby czy wyjazdu na zawody (chyba, że ktoś był nieobecny przez więcej niż trzy ćwiczenia, powiedzmy pięć z nich, wtedy przeskalujemy wszystkie kartkówki z wyjątkiem owych pięciu, na które osoba przedstawi usprawiedliwienie).
Od czasu do czasu na arkuszu zadań domowych znajdą się Zadania Odrobinkę Trudniejsze (ZOTy), które traktowane są nieco odmiennie. Pisemne rozwiązania tych zadań będziemy zbierali od Państwa na ćwiczeniach. Każde takie zadanie warte będzie 6 punktów, które będą rozdzielane wśród tych z Państwa, którzy podadzą ich pełne i bezbłędne rozwiązania. I tak, jeśli zadanie rozwiążą prawidłowo 3 osoby, każda z nich otrzyma dodatkowo 2 punkty. Proszę zwrócić uwagę, że częściowe (lub częściowo poprawne) rozwiązania ZOTów nie będą w ogóle punktowane.
Aby zaliczyć ćwiczenia należy zebrać co najmniej 51 punktów z kolokwiów, kartkówek i, ewentualnie, ZOTów. Ocena z ćwiczeń będzie równocześnie oceną z egzaminu.
Wszystkie osoby, które zdobędą x punktów, gdzie x<51, będą mogły pisać kolokwium poprawkowe, obejmujące całość materiału. Aby je zaliczyć, muszą otrzymać z niego co najmniej 90-x punktów. W takim wypadku otrzymają z pierwszego terminu ćwiczeń i egzaminu oceną niedostateczną.


Wypisy z wykładów:  28 lutego, 7 marca, 14 marca, 21, 28 marca i 4 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 16 i 23 maja, 30 maja i 6 czerwca.

Poszerzone notatki z teorii kodówZadania domowe i zadania omawiane na ćwiczeniach:

  ćwiczenia 28 lutego          
  ćwiczenia 7 marca          
  zadania domowe i ćwiczenia 14 marca          
  zadania domowe i ćwiczenia 21 marca          
  zadania domowe i ćwiczenia 28 marca          
  zadania domowe i ćwiczenia 4 kwietnia          
  ćwiczenia 18 kwietnia i zadania domowe na 25 kwietnia          
  ćwiczenia 25 kwietnia i zadania domowe na 9 maja          
  ćwiczenia 9 maja, a dla zapalonych programistów kilka zadań do rozwiązania (np. przy pomocy Pythona)     
  zadania domowe i ćwiczenia 16 maja          
  zadania domowe i ćwiczenia 23 maja          
  zadania domowe i ćwiczenia 30 maja          
  zadania domowe i ćwiczenia 6 czerwca          
  zadania domowe i ćwiczenia 13 czerwca