DWRP: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa


  Wykład:   Tomasz Łuczak                               wtorek, 13:45-15:15, Aula B
Ćwiczenia:   Sylwia Antoniuk                              wtorek, 15:30-17:00, A2-23
   Sylwia Antoniuk                              wtorek, 17:15-18:45, A2-23
   Sylwia Antoniuk                              czwartek, 11:45-13:15, A2-23
     Małgorzata Bednarska-Bzdęga        wtorek, 15:30-17:00, A2-10
     Małgorzata Bednarska-Bzdęga        wtorek, 17:15-18:45, A2-10
     Katarzyna Taczała                           wtorek, 15:30-17:00, A2-1
     Tomasz Schoen                               wtorek, 15:30-17:00, A2-11
Egzamin pisemny: Osoby, które uzyskały co najmniej 77 punktów (i posiadają ocenę co najmniej 4+ z zaliczenia) nie muszą przystępować do egzaminu pisemnego -- wtedy otrzymają za niego ocenę identyczną z tą ze ćwiczeń. Te jednak osoby, które chcą poprawić ocenę z 4+ na 5 mogą do niego przystąpić, (choć, zaznaczam, wiąże się to z ryzykiem otrzymanie oceny niższej, a nawet nie zdania egzaminu) proszę jednak o zgłoszenie tego faktu do środy 26 czerwca za pomocą poczty elektronicznej.
Przysłali mi Państwo szereg próśb, by, podobnie jak przed każdym kolokwium, przygotować dla Państwa "rozgrzewkę" przed egzaminem. Zadania na egzaminie będą podobne do tych, które rozwiązywali Państwo na sprawdzianach, dlatego powinni Państwo spojrzeć raz jeszcze na materiał, który na nich obowiązywał. Dla wygody zamieszczam znane Państw rozgrzewki przed pierwszym i drugim sprawdzianem. Ponieważ jednak Państwo bardzo zdecydowanie mnie nagabywali, proszę, oto rozgrzewka przed egzaminem. Jak Państwo widzą kilka zadań jest przepisanych z poprzednich rozgrzewek, jest też kilka innych. Proszę jednak pamiętać, że na egzaminie obowiązuje całość materiału, nie tylko to, co znalazło się na tej liście zadań (a dokładniej, na podanych powyżej trzech listach zadań).
Na koniec przypomnę, że zgodnie z regulaminem studiów, Ci z Państwa, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, mogą ćwiczenia poprawiać. Poprawkę będą jednak pisali Państwo dopiero w sesji poprawkowej w poniedziałek, 9 września, o 16:00, w auli B, a jeśli zakończy się ona powodzeniem, czwartek podejść do poprawkowego egzaminu pisemnego.
Filozofia:   Celem kursu jest podanie i wyjaśnienie podstawowych definicji i twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa, z którymi niewątpliwie wcześniej czy później spotkają się Państwo na studiach, a pózniej, zapewne, również w pracy. Opisany poniżej system zaliczeń ma na celu delikatne i taktowne zmotywowanie Państwa do systematycznej pracy, bez względu na Państwa osobiste przekonania co do celowości poznawania jakże ekscytujących pojęć i metod probabilistycznych.
Podręczniki:   W czasie kursu poznają Państwo podstawowe definicje, wyniki i metody stosowane rachunku prawdopodobieństwa, które odnaleźć można w większości podręczników z tej dziedziny. Szczególnie polecamy jednak dwa pierwsze podręczniki wymienione w sylabusie, autorstwa Rossa oraz Jakubowskiego i Sztencela (z obu książek można korzystać na miejscu w naszej bibliotece).
Zaliczenie:   Żeby zaliczyć ćwiczenia należy zdobyć co najmniej 51 punktów, przy czym z kartkówek, o których piszemy poniżej, można zdobyć w sumie 40 punktów, a z każdego z dwóch sprawdzianów 30 punktów.
Kartkówki:   Niemal każde ćwiczenia rozpoczynać się będą kartkówką, obejmującą proste zagadnienia poruszane na zeszłotygodniowym wykładzie. Aby ułatwić Państwu pracę, po każdym wykładzie (najpóźniej w środę wieczorem) na tejże stronie znajdą Państwo pytania, które pomogą przygotować się mentalnie i merytorycznie do tego emocjonującego wyzwania. Za każdą kartkówkę będzie można otrzymać 0, 1, lub 2 punkty. Na końcu semestru z n kartkówek, które dla Państwa zaplanowaliśmy, zsumujemy każdemu z Państwa punkty z n-3 najlepszych z nich i przeskalujemy tak, by maksymalna suma punktów była równa 40. Proszę zwrócić uwagę, że ponieważ odrzucamy najsłabsze 3 kartkówki, nie będą Państwo mieli szansy na "poprawę" żadnej z nich, nawet w przypadkach uzasadnionych (chorobą, wyjazdem na zawody, nagłym atakiem pomroczności jasnej) nieobecności.
Prowadzący doskonale zdają sobie sprawę, że u niektórych z Państwa ta wiadomość może wywołać gwałtowne emocjonalne reakcje, niemniej chcielibyśmy zauważyć, że od niepamiętnych czasów średnia liczba punktów zdobyta z kartkówek jest wyższa (na ogół znacznie) od średniej liczby punktów zdobytych ze sprawdzianów.
Sprawdziany:   Oprócz kartkówek czekają Państwa również dwa sprawdziany, z których pierwszy odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec marca, a drugi w czerwcu.
Poprawka ćwiczeń:   Zgodnie z regulaminem studiów, osoby, które uzyskają x< 51 punktów, mają prawo do poprawki z ćwiczeń. Będzie to dodatkowy sprawdzian obejmujący materiał dwóch sprawdzianów pisanych przez Państwa w czasie semestru. Aby otrzymać ocenę dostateczną należy zdobyć z niego co najmniej (90-x)% wszystkich punktów. I tak osobie, która w trakcie semestru zdobyła 44 punkty, do zaliczenia wystarczy 46% wszystkich punktów, natomiast osoba, która w trakcie semestru zdobyła 10 punktów, aby zaliczyć ćwiczenia musi zdobyć co najmniej 80% punktów z dodatkowego sprawdzianu.
Egzamin:   Na końcu czeka Państwa egzamin pisemny.
Aktualności:   Wszelkie informacje związane z kursem takie jak wypisy z wykładów, teksty zadań domowych, będą umieszczane na tejże stronie. Jeśli nie odnajdą tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Państwa problemy i pytania, należy zwrócić się bezpośrednio do jednej z osób prowadzących kurs.     Materiały: zadania domowe i ćwiczenia
       ćwiczenia 26 i 28 lutego i zadania domowe na 5 i 7 marca
       ćwiczenia 5 i 7 marca i zadania domowe na 12 i 14 marca
       ćwiczenia 12 i 14 marca i zadania domowe na 19 i 21 marca
       ćwiczenia 19 i 21 marca i zadania domowe na 26 i 28 marca
       ćwiczenia 26 i 28 marca i zadania domowe na 2 i 4 kwietnia
       ćwiczenia 2 i 4 kwietnia (rozgrzewka przed kolokwium)
       ćwiczenia 9 i 18 i zadania domowe na 16 i 18 kwietnia
       ćwiczenia 16 i 25 kwietnia i zadania domowe na 30 kwietnia
       ćwiczenia 30 kwietnia i zadania domowe na 7 maja
       ćwiczenia 7 maja i zadania domowe na 14 maja
       ćwiczenia 14 maja i zadania domowe na 21 maja
       ćwiczenia 21 maja i zadania domowe na 28 maja
       ćwiczenia 28 maja i zadania domowe na 4 czerwca
       ćwiczenia 4 i 6 czerwca