Tomasz Łuczak  

    Faculty of Mathematics and Computer Science
    Adam Mickiewicz University
    ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
    61-614 Poznań, Poland

    email:   tomasz@amu.edu.pl
    phone: +48  (61)  829-5394 
    fax:      +48  (61)  829-5315


Teaching  
- Office hours: M 10:00-11:00, T 12:00-13:00
- Probabilistic Methods
- Teoretyczne podstawy informatyki
- Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
- Introduction to Probability Theory

Research   

- publications
- coauthors