Rachunek prawdopodobieństwa  Wykład:   Tomasz Łuczak                               czwartek,   11:45 - 13:15,   Aula B
Ćwiczenia:   Tomasz Łuczak                               czwartek,   13:45 - 15:15,   A 2-20
Podręczniki:   W czasie kursu poznają Państwo podstawowe definicje, wyniki i metody stosowane rachunku prawdopodobieństwa, które odnaleźć można w wielu podręcznikach z tej dziedziny. Szczególnie polecam trzy z nich:
  • P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
  • G. Grimmett, D.Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, Oxford 2001.
  • M. Loeve, Probability Theory, Van Nostrand Company, Princeton 1960.
(z każdej z tych książek można korzystać na miejscu w naszej bibliotece).
Zaliczenie:   Podstawą zaliczenia będą dwa kolokwia, z których należy w sumie zdobyć co najmniej 60% punktów.
Kolokwium I:   Pierwsze kolowium odbyło się 23 listopada, godz. 11:45, Aula B. Przygotowując sie do niego przeliczyliśmy zadania z następującej listy.
Kolokwium II:   Drugie kolowium zaplanowane jest na 25 stycznia, godz. 11:45, Aula B. Ponownie podaję Państwu listę przykładowych zadań, które mogę się na nim pojawić.
Egzamin:   Egzamin ustny odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 12 lutego, w sali seminaryjnej A2-1 lub w moim pokoju B3-30. Podstawą do przygotowania się do egzaminu są wykłady, z których krótkie wypisy znajdują się poniżej. Ponieważ jednak w planie sesji jako termin egzaminu podano godziny 9:00-13:10, a nie ma sensu, aby czekali tam Państwo na swoją kolej kilka godzin, podzieliłem czas egzaminu na siedem półgodzinnych okresów, z których pierwszy to 9:00-9:30, a ostatni to 12:00-12:30. Byłoby dobrze, gdyby powiadomili mnie Państwo, który z tych terminów najbardziej każdemu z Państwa odpowiada. Ponieważ w tej chwili nie dysponuję programem, który będzie automatycznie przyjmował Państwa zapisy, zatem proszę przysyłać mi pocztą elektroniczną swoje preferencje, a ja postaram się Państwu odpowiedzieć, czy dany termin jest jeszcze wolny. Proszę zgłaszać się jak najszybciej (bo obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy"), ale nie później niż do soboty, godz. 20:00. W nocy z soboty na niedzielę prześlę Państwu godzinę, na którą Państwa zapisałem.     Ważniejsze definicje i twierdzenia

      Przestrzenie probabilistyczne
      Zmienne losowe
       Wektory losowe
       Granice zmiennych losowych i funkcje charakterystyczne
       Rozkłady zmiennych losowych
       Funkcje tworzące i procesy gałązkowe
       Warunkowa wartość oczekiwana i martyngały