Metoda probabilistyczna


      Czas i miejsce: środy, 13:45-15:15 i 15:30-17:00, sala A2-22.
      Wykładowca: Tomasz Łuczak
      Podręcznik: Kurs będzie oparty na dwóch podręcznikach:
  • Z.Palka, A.Ruciński, Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej,  WNT, Warszawa, 1996,
  • N.Alon, J.Spencer, The probabilistic method,  Wiley, New York, 2000.
jednakże część materiałów pochodzić będzie z innych źródeł.
      Zaliczenie: Podstawą zaliczenia ćwiczeń będą wyniki zadań domowych.
      Egzamin: Przedmiot zakończy się egzaminem ustnym, dotyczącym zagadnień omawianych na wykładzie oraz problemów, które były poruszane w zadaniach domowych.     Zadania domowe:

                        Zestaw I        (termin oddawania zadań: 6 marca)
                        Zestaw II      (termin oddawania zadań: 13 marca)
                        Zestaw III     (termin oddawania zadań: 20 marca)
                        Zestaw IV     (termin oddawania zadań: 27 marca)
                        Zestaw V      (termin oddawania zadań: 10 kwietnia)
                        Zestaw VI     (termin oddawania zadań: 17 kwietnia)
                        Zestaw VII    (termin oddawania zadań: 25 kwietnia)