Metoda probabilistyczna


      Czas i miejsce: czwartki, 11:45-13:15 i 13:45:15:15, sala A2-24.
      Wykładowcy: Tomasz Łuczak
      Podręcznik: Kurs będzie oparty na książkach: Z.Palka, A.Ruciński, Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej,  WNT, Warszawa, 1996, i N.Alon, J.Spencer, The probabilistic method,  Wiley, New York, 2000, jednakże część materiałów pochodzić będzie z innych źródeł.
      Zaliczenie: Podstawą zaliczenia ćwiczeń będą wyniki zadań domowych.
      Egzamin: Przedmiot zakończy się egzaminem ustnym, dotyczącym zagadnień omawianych na wykładzie.     Zadania domowe:

                        Zestaw I       (termin oddawania zadań:   9 marca)
                        Zestaw II      (termin oddawania zadań: 16 marca)
                        Zestaw III     (termin oddawania zadań: 23 marca)
                        Zestaw IV     (termin oddawania zadań: 30 marca)
                        Zestaw V      (termin oddawania zadań: 20 kwietnia)
                        Zestaw VI     (termin oddawania zadań: 27 kwietnia)
                        Zestaw VII    (termin oddawania zadań: 25 maja)