Przewody doktorskie


   Zakończone:

Tomasz Schoen Zbiory wolne od sum     

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1997
 
Piotr Wójcik Własności rodzin zbiorów zamkniętych ze względu na operacje sumy teoriomnogościowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999
 
Izolda Gorgol Planarne i indukowane liczby Ramseya

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000
 
Małgorzata Bednarska    Kombinatoryczne gry na grafach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000
 
Paweł Prałat Grafy proteuszowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004
 
Małgorzata Grajdek Dekonstrukcja drzewa losowego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006
 
Agnieszka Figaj Zastosowania lematu o regularności do obliczania liczb Ramseya

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006
 
Paweł Misiorek Zachowanie rzadkich składowych w grafowym procesie losowym w pobliżu punktu krytycznego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008
 
Marcin Witkowski Properties of random coverings of graphs

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014
 
Sylwia Antoniuk Sharp threshold functions for some properties of random groups

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014
 
Katarzyna Mieczkowska     Matchings in hypergraphs

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014
 
Justyna Banaszak     On the structure of Kronecker graphs

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019